Naše metody

Pracujeme s nejnovějšími poznatky v oblasti psychologie, moderní neurovědy a mentálního tréninku. Čerpáme i z dochovaných poznatků o prastarých znalostech a dovednostech z širokého spektra vědění dosahujících až ke kořenům lidstva.

Odhalujeme fascinující možnosti lidské mysli. Naučíme vás jak ji správně nastavit, využít a ovládat. Na našich seminářích máte možnost si tyto vědomosti prakticky vyzkoušet.

Osobní zkušenost účastníků seminářů je zásadním prvkem v metodách Gibu akademie.

Oslovujeme oblast podvědomí, pracujeme se změněným stavem vědomí a ukážeme vám, jak lze tento stav navodit a využívat.

Pomocí našich metod poznáte svoje vzorce chování, dokážete je měnit či  nahrazovat.

Využíváme psychických kotev, které jsou spojeny s fyziologickými a emocionálními stavy. Naším základním principem je právě proces žádoucího a vědomého kotvení, například pomocí symbolů - RUN, rituálů, dechu a dalších. Pomocí těchto kotev si budete schopni požadovaný stav kdykoliv navodit.

Důraz dáváme na praktická cvičení a  tematicky zaměřené techniky. K základním technikám patří například ovládnutí dechu, vizualizace, afirmace, vlastní vstup do změněného stavu vědomi, meditace, psychomotorická cvičení a mnoho dalších.

Celý proces výuky probíhá interaktivně, zábavnou formou s využitím efektu zážitkového učení.

Z našich seminářů si vždy odnesete účinné nástroje jak na sobě pracovat a dále se rozvíjet.