Instrukce

Termíny aktuálních seminářů naleznete v sekci Aktuality a Kalendář akcí. Zde vámi vybraný seminář lze objednat.
Pro objednání požadovaného semináře je nutná registrace v sekci Můj Účet, nebo při dokončení objednávky v pokladně.
Na našich stránkách máte možnost si vytvořit vlastní účet i bez objednání semináře nebo akce.
Po registraci vám mohou být zasílány aktuální 
informace o pořádaných akcích a seminářích.
Potvrzení účasti na semináři a daňový doklad o zaplacení vám budou zaslány na registrační email.
U vybraných seminářů a akcí vám budou na registrační email zaslány doplňující informace.
Semináře nejsou určeny pro osoby s duševními poruchami a nemocemi.
Podrobné informace naleznete v obchodních podmínkách.